Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania 2021


Zmluvy 2015 - 2020

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Školská jedáleň


Faktúry 2013 - 2020

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Školská jedáleň


Objednávky


Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou