Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Nový študijný odbor na našej škole

PodologV školskom roku 2020/2021, ako prvá stredná zdravotnícka škola na Slovensku, sme zahájili otvorenie experimentálneho študijného odboru: 5349 N podológ, ktorý na našej škole prebieha v dvojročnom externom večernom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a bude ukončený maturitnou skúškou.

Podológia je nelekársky odbor, ktorý zaisťuje komplexnú starostlivosť o nohu. Cieľom experimentálneho štúdia je implementovať do systému zdravotníctva nového zdravotníckeho pracovníka podológa, ktorý sa uplatní najmä v zdravotníckych zariadeniach, v kúpeľných zariadeniach, sociálnych a iných zariadeniach. Podológ bude oprávnený samostatne vykonávať, na základe ordinácie lekára, podologické ošetrenia za liečebným účelom a manažment diabetickej nohy, získavať parametre z podologického merania a testov a na ich základe hodnotiť podologické nálezy, vykonávať na základe zistených klinických podologických znakov a prejavov podologické techniky, ako sú: orthonyxia, nechtová protetika a  špony, ošetrenie mykotických nechtov, ošetrenie deformovaných alebo zarastených nechtov, odstránenie kurieho oka alebo keratózy na chodidlách, aplikovať ortézy na prsty, podporovať liečebný proces bradavíc a mykotických ochorení kože chodidla, aplikovať na chodidlá obväzy na rany, bandáž proti pôsobeniu tlaku a na odľahčenie, indikovať relaxačnú masáž a gymnastiku chodidiel, vykonávať edukáciu v oblasti starostlivosti o nohu, navrhovať a zabezpečovať podologické opatrenia, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii ochorení dolných končatín a poskytovať odbornú prvú pomoc.

Dovoľte mi na záver, na fotografii, predstaviť 23 frekventantov experimentálneho študijného odboru podológ, ktorým želáme veľa šťastia a úspechov v štúdiu.

PhDr. Helena Szőkeová
garant študijného odboru
pre SZŠ-EK Nové Zámky