Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

eTwinning projekt STICK TOGETHER IN TIMES OF CORONA - Držme spolu v čase koronavírusu

Stick together in times of Corona states28 učiteľov a ich žiaci zo 14 krajín sa zapojili do eTwinning projektu Stick Together in Times of Corona (Držme spolu v čase koronavírusu) v období od 13. 04. 2020 do 30. 06. 2020. Projekt bol zameraný na podporu študentov ku konštruktívnemu tráveniu voľného času, vyjadreniu ich pocitov a vymieňaniu si názorov, spoznávaniu nových miest, kultúr a záľub žiakov v tomto náročnom období. Vytvorili sme bezpečný multikultúrny priestor, kde sa každý člen mohol slobodne vyjadriť. Žiaci sa realizovali rôznymi spôsobmi – spevom, hraním na hudobný nástroj, maľovaním, fotografiami, videami, kreslením, tvorbou powerpoint prezentácií alebo napríklad aj varením. Všetky príspevky a produkty práce sa uverejňovali v portáli eTwinning Twinspace a uzatvorenej Facebookovej skupine, kde si ich členovia mohli pozrieť a komentovať.

Jednotlivé fázy projektu:

  1. fáza – žiaci a učitelia sa predstavili pomocou padletu, vytvorili návrhy na logo projektu a hlasovali o najlepšie logo – výherné logo
  2. fáza – žiaci predstavili svoju krajinu, mestá, školy a kultúru pomocou videí, obrázkov, fotografií
  3. fáza – žiaci predstavili svoje záľuby, ktorým sa aktívne venujú v čase pandémie koronavírusu

Jedným z výsledných produktov je spoločný padlet na ktorom sú všetky práce žiakov a učiteľov – naše sú „Works from Slovak students“.

Za tento projekt sme získali certifikáty kvality eTwinning: Quality Label, Pupil Quality Label. Blahoželáme šikovným žiačkam.

Zapojené žiačky v projekte z:

II. B triedy – Daniela Bartalová, Martina Rusnáková
IV. ZAA triedy – Babeta Bieleschová
IV. ZAB triedy – Eva Roskóová

Link na virtuálne múzeum návrhov na logo projektu: https://www.youtube.com/watch?v=L_-8xue3x6Q&t=1579s.

Link na video od žiakov: https://www.youtube.com/watch?v=xrPdIIf3Ux0&fbclid=IwAR2qHse5i7RhYo-Ji_3QD_YMqQ2mddl3fAJooUqlwJL0zqL97WnM4wCrfQw.

Link na video od učiteľov: https://www.youtube.com/watch?v=G4xn-IxKRFo&fbclid=IwAR3s6zqaTZcEgtWxaRNeHN2bVbaeslo_RPZCnLoFtFaTKCWTae51Jgntv4E.

Link na spoločnú e-knihu Storyjumper: https://www.storyjumper.com/book/read/85235675/5ee396e55d0be?fbclid=IwAR3CJh9QBSakLNswMJa5s0Y9N-efG7vW7TpuQXisKIUGXJX7E-L_naMbTpk#.

Píšu o nás v publikácii „eTwinning v čase pandémie – podpora učiteľov pri dištančnom vzdelávaní“: http://www.etwinning.sk/images/2020/6/eTwinning-publikacia-final_23.6.pdf.

Link na článok v Učiteľských novinách: https://www.ucn.sk/skoly/stredna-zdravotnicka-skola-egeszsegugyi-kozepiskola-nove-zamky-bola-aktivna-aj-pocas-pandemie.

Ďakujeme dievčatám za spoluprácu a reprezentovanie našej školy v medzinárodnom projekte.

ozio_gallery_nano