Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier12. mája si svet prostredníctvom Medzinárodného dňa sestier pripomína dôležitosť poslania sestier a ich význam pre spoločnosť. Medzinárodná rada sestier ho v januári 1974 vyhlásila za Medzinárodný deň sestier, ktorý je zároveň dňom narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej (12.5.1820 – 13.8.1910), ktorá je v historickom kontexte považovaná za zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. Jej pokrokové myšlienky sú v súčasnosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID-19) aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Vo svojej neúnavnej a dôslednej ošetrovateľskej starostlivosti zaviedla množstvo preventívnych opatrení, ktoré sa týkali prostredia a jeho čistoty. Touto cestou by sme chceli v mene zamestnancov a nás žiakov školy vysloviť úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy, a to nielen v tomto náročnom a mimoriadnom období, ktoré sužuje celú spoločnosť. My, žiaci SZŠ, ako budúci kandidáti na zdravotnícke povolania s pokorou a rešpektom chceme vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí denne zápasíte o zdravie našich pacientov, podieľate sa na vzdelávaní nás žiakov, ste súčasťou významných zmien a hľadáte riešenia a odpovede aj za to, že robíte svoju prácu v mimoriadnom nasadení.

Srdečne ĎAKUJEME.

žiaci IV. ZAA triedy