Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Praktická výučba v študijnom odbore podológ

V druhom polroku prvého ročníka experimentálneho študijného odboru 5349 N podológ si žiaci začínajú svoje nadobudnuté poznatky precvičovať v praxi. Doterajšia pandemická situácia, spojená s ochorením COVID 19, nám nedovoľovala realizovať praktickú výučbu v prirodzených podmienkach nemocnice, avšak s uvoľňovaním opatrení sme sa dočkali jej zahájenia a mohli sme prejsť v predmete podologické ošetrenia z dištančnej formy na prezenčnú.

Keďže naši žiaci pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, najprv sa spolu s vyučujúcimi oboznámili s priestormi žiackych šatní a následne absolvovali exkurziu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch, kde ich vyučujúce zoznámili s priestormi Dermatovenerologickej kliniky. Žiaci sa zúčastnili aj školenia BOZP s vedúcou sestrou kliniky - Mgr. Lenkou Šrámkovou, ktorá ich vrámci školenia oboznámila aj s charakteristikou a prevádzkou kliniky. Vyučujúce žiakom ukázali aj priestory Laboratória klinickej biochémie a Ústavu mikrobiológie, kam budú budúci podológovia odosielať biologický materiál na vyšetrenie.

Verím, že táto skúsenosť bola pre žiakov obohacujúca a teoretické poznatky, ktoré získali svojim doterajším štúdiom, budú vedieť ďalej dokonale aplikovať v praktických cvičeniach.

Podolog 1Podolog 2

PhDr. Helena Szőkeová
garant študijného odboru
pre SZŠ-EK Nové Zámky