Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Prevencia obezity

Nadváha a obezita nie sú len estetickým problémom. Predstavujú závažný handicap, ktorý sa výrazne odzrkadľuje na kvalite života. Obezita nie je iba zvýšenie objemu tuku v tele, je to chronické ochorenie, ktoré predstavuje významné riziko pre vznik vážnych somatických, ale aj psychických ochorení.

V rámci prevencie obezity sa žiaci 2. ročníkov v študijných odboroch praktická sestra a masér sa dňa 18. 6. 2021 zúčastnili na príprave a realizácii preventívnej aktivity, pozostávajúcej zo štyroch častí. V úvode si traja žiaci z každej triedy pripravili PowerPoint-ové prezentácie a formou prednášky oboznámili spolužiakov s problematikou obezity, jej diagnostikou, liečbou a prevenciou. Obsahom druhej časti aktivity bola krátka anketa zameraná na stravovacie návyky, pohybovú aktivitu žiakov a meranie vlastného BMI. V rámci tretej časti si žiaci zasúťažili pri ukladaní správnych kartičiek so zdravými a nezdravými potravinami na magnetické tabule s figúrkami v tvare obezity a optimálnej hmotnosti. Poslednú časť tvorilo meranie fyziologických funkcií krvného tlaku a pulzu pred a po krátkej fyzickej záťaži. V závere žiaci spoločne vytvorili plagát s mottom: „Zdravou stravou a pohybom k optimálnej hmotnosti“.

Cieľom aktivity bolo poukázať na význam zdravej výživy a pohybovej aktivity v prevencii obezity a vyzdvihnúť úlohu budúcich zdravotníckych pracovníkov v prevencii a poučení pacientov.

Magnetická tabula  Plagát

 

doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.
PhDr. Michal Vavro, PhD.