Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Imatrikulácie 2021

ImatrikuláciaŽiadny prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do radu študentov SZŠ-EK Nové Zámky – imatrikuláciou. Týmto heslom sa riadime už niekoľko rokov a vždy sme pre prvákov pripravili deň, na ktorý ešte dlho spomínali a možno spomínajú dodnes. Už minulý rok bol iný. Klasické imatrikulácie z dôvodu pandemickej situácie nemohli byť v takej podobe, ako sme zvyknutí.

Žiacka školská rada, ktorá má imatrikulácie vo svojej moci, sa však rozhodla, že nedovolí, aby ani naši terajší prváci prišli o tento rituál. Chceli sme, aby mali nejakú spomienku na začiatky na našej škole. Aj tento rok sme dali hlavy dokopy a vymysleli sme podobu pandemických imatrikulácií. Keďže sa žiaci nesmú spájať, každý bol vo svojej „bubline“, vo svojej triede.

Úlohou prvákov bolo prísť do školy v  kostýme. Tento rok nemaľovali prvákov tretiaci, ale mohli sa „zmaľovať“ sami. A stalo sa. 10. 11. 2021 bude pre terajších prvákov imatrikulačným dňom. Mnohí prišli v zaujímavých kostýmoch a keďže to bolo dobrovoľné, mnohí prišli aj v „civile“. Za kvalitu,  kvantitu a nápaditosť kostýmov im porota v zložení našich tretiakov pripisovala body.

Druhou súťažnou disciplínou bolo hľadanie hesla, ktoré každej prváckej triede vymysleli ich tretiacki krstní rodičia. Heslá boli rozstrihané na časti a jednotlivé papieriky boli ukryté na nástenkách  na chodbách školy i na chodbách modrého domu. Úlohou prvákov bolo hľadať papieriky počas prestávok a správne ich usporiadať. Ktorá trieda to mala prvá, získala najviac bodov.

Počas druhej hodiny boli prvácke triedy predstavené prostredníctvom školského rozhlasu a následne nato  zložili imatrikulačný sľub. Touto cestou by som sa rada poďakovala Monike Oršolíkovej z III. PSS, ktorá sa zhostila tejto funkcie.

Počas celého dňa robila Bernadett Juhászová z III. MPS fotky, z ktorých urobí pre prvákov spomienkovú koláž.

Aspoň touto formou sme prvákov oficiálne privítali na našej škole. Všetci sme si  spestrili deň, väčšina ľudí na chodbe mala pri pohľade na veselé tváre úsmev na perách, ktorý síce pod rúškom nevidieť, no oči to prezradili. A úsmev je v tejto nesmierne ťažkej dobe veľmi potrebný.

Som nesmierne rada, že sa nám podarilo zrealizovať tento deň, a to hlavne vďaka našim tretiakom a ich aktivite, šikovnosti a ochote. Chcem sa poďakovať konkrétne: Katrin Klobučníkovej, Kataríne Dankovej, Bernadett Juhászovej, Laure Mellenovej, Alžbete Pňačkovej, Márii Pásztorovej, Evelyn Kováčikovej a Monike Oršolíkovej, ktoré mali imatrikulácie na starosti.

Keďže triedy boli bodované, máme prvé, druhé a tretie miesto:

1. miesto - I. PSM trieda
2. miesto - I. PSS  trieda
3. miesto - I. MPS trieda

Rozhodli sme sa oceniť aj nakreatívnejšie masky tohtoročných imatrikulácií. Boli nimi: Mathias Nakanishi z I. PSM triedy a Sofia Szabóová z I. PSS triedy.

Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme šťastné a spokojné štyri roky na našej škole.

Vitajte!

FOTO

Video

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka ŽŠR