Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Športové potreby ako dar

Vláda Maďarskej republiky obdarovala športovými potrebami 301 základných a stredných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Odovzdávanie darov prebehlo v novozámockom regióne 4.novembra 2021 pod záštitou Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szévetsége v budove Základnej školy Gergelya Czuczora. Obdarovaná bola aj naša Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola v Nových Zámkoch.

Ďakujeme!

A Magyar Kormány jóvoltából hasznos és sokak számára kedves ajándékban részesülnek a felvidéki magyar iskolák és diákjaik. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 301 magyar nyelven oktató intézmény, alap- és középiskola, szakközépiskola és gimnázium részére jelentős értékű sporteszköz csomagot juttat el. Az Érsekújvári járás oktatási intézményei számára november 4-én került sor a sporteszköz csomagok átadására, amelyet az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya valósított meg a Czuczor Gergely Alapiskolában. Az érsekújvári Egészségügyi Középiskola is részesült a támogatásban.

Köszönjük!

https://www.czuczora.eu/hirek/2021-2022/sportszeratadas-iskolankon

PaedDr. Katarína Lukácsová