Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Olympiáda ľudských práv

OLPDňa 2.12.2021 sme uskutočnili školské kolo XXIV. ročníka Olympiády ľudských práv. Súťaž sa konala dištančnou formou a zúčastnilo sa jej 6 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka. Účastníci absolvovali vedomostný test. Na základe jeho výsledkov I. miesto patrí Viktórii Štefankovej z II. A triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať na krajskom kole súťaže. Všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť a víťazke srdečne blahoželáme.

Výsledky školského kola OĽP:

1. miesto: Viktória Štefanková – II. A
2. miesto: Jasmina Schvarzová – I. PSS, Lucia Nagyová – I. PSS, Lejla Oslenecová – III. PSS
3. miesto: Karolína Vidová – III. PSS

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka súťaže a predsedníčka
odbornej komisie školského kola XXIV. ročníka OĽP