Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Ako úspešne vstúpiť na trh práce a nezostať nezamestnaným

PrácaV dňoch 8. až 10. apríla 2014 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili na stretnutí s odbornou pracovníčkou ÚPSVaR v Nových Zámkoch Mgr. Šebenovou. Cieľom podujatia bolo sprostredkovať žiakom poznatky z danej problematiky slúžiace k ich úspešnému vstupu na trh práce s dôrazom na špecifiká zaraďovania absolventov SŠ, právne minimum v oblasti uplatnenia sa v pracovnom procese, informovať ich o možnostiach využiť poradenské služby poskytované príslušnými oddeleniami úradov práce, atď.