Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan

Matematický klokanZapojili sme sa do medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“. Organizátorom tejto súťaže v SR je Talentída, n. o. – www.matematickyklokan.sk.

Z našej školy sa prihlásilo 76 žiakov. Z 1. a 2. ročníka 46 žiakov (kategória Kadet O12) a z 3. ročníka 29 žiakov (kategória Junior O34).

Súťaž sa konala v pondelok 24. marca 2014 cez 2. a 3. vyučovaciu hodinu.

Testy obsahovali iba uzavreté úlohy – pri každej bolo ponúknutých päť možností, z ktorých bola len jediná správna.

Prvú tretinu úloh v každom teste tvorili najľahšie úlohy – boli hodnotené 3 bodmi. Druhú tretinu tvorili stredne ťažké úlohy – boli hodnotené 4 bodmi. Poslednú tretinu úloh tvorili najnáročnejšie úlohy, ktoré boli hodnotené 5 bodmi.

Po zverejnení výsledkov súťaže na internetovej stránke www.exam.sk v pondelok 15. apríla 2014 sme sa veľmi potešili, lebo naši žiaci získali veľmi pekné výsledky.

V celoslovenskom rebríčku v kategórii Kadet O12, kde bolo 3470 súťažiacich a zapojených približne 200 škôl, naša škola získala pekné 37. miesto.

Zo 46 žiakov z tejto kategórie 20 žiaci mali väčšiu úspešnosť ako 60% a z nich jeden žiak Csaba Ádámka (I. ZAB trieda) mal úspešnosť nad 80% a získal aj vecnú cenu (pero a diplom úspešného riešiteľa). Diplom úspešného riešiteľa získali 14 žiaci s úspešnosťou nad 63%, ostaní účastníci získali účastnícky diplom.

Kód žiaka Meno žiaka Body Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov) Miesto v SR vo svojej kategórii
18871 Csaba Ádámka, I. ZAB 100 83,3 75. - 93.
18889 Narcisa Vanesa Szabóová, I. ZAB 89 74,2 243. - 267.
18844 Natália Tůmová, I. ZAA 86 71,7 311. - 335.
18879 Balázs Nagy, I. ZAB 86 71,7 311. - 335.
18842 Klaudia Deáková, II. MAS 80 66,7 490. - 523.
18847 Katarína Andelová, II. MAS 80 66,7 490. - 523.
18880 Peter Kürti, I. ZAB 79 65,8 524. - 560.
18850 Ivan Dobrovodský, II. ZAA 77 64,2 609. - 655.
18854 Simona Vrábelová, I. ZAA 77 64,2 609. - 655.
18829 Petra Beňovská, I. ZAA 76 63,3 656. - 692.
18830 Kristína Sztancseková, II. MAS 76 63,3 656. - 692.
18848 Michaela Vargová, II. MAS 76 63,3 656. - 692.
18849 Jennifer Keszeliová, II. ZAA 76 63,3 656. - 692.
18872 Gyöngyi Ábelovská, I. ZAB 76 63,3 656. - 692.

K dosiahnutým výsledkom všetkým súťažiacim blahoželáme a veríme, že sa zúčastnia matematickej súťaže aj v budúcnosti.

PaedDr. V. Molnárová