Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Svetový deň srdca, projekt MOST 2013

sd_srdca„DEŇ SRDCA“, ktorý tohto roku pripadol na 27. septembra 2013, keďže 29. september - Svetový deň srdca sme si pripomenuli v nedeľu. Kód zdravého života - hlavný hrdina kampane MOST 2013 Vystihuje ho v kocke číslo: 0-30-5-120-80. 0 = fajčenia, 30 = minimálne minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5 mmol/l, 120 a 80 hodnoty optimálneho tlaku krvi do 120 tzv. systolický krvný tlak a 80 mmHg diastolický tlak krvi. SZŠ-EK v Nových Zámkoch v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a projektom MOST prispeli k realizácii kampane „Deň srdca 2013“, ktorá sa uskutočnila dňa 27. 09. 2013 žiakmi SZŠ-EK vo FNsP v Nových Zámkoch. Žiaci informovali verejnosť o kóde zdravého srdca a zároveň im poskytli informačný materiál, zmerali tlak krvi a vyplnili anonymný dotazník.

Zúčastnení žiaci:

IV. ZAS: Silvia Treštíková, Mária Ťahodová, Sandra Lakatošová, Kitty Ivaničová.

kod zdraveho zivota