Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Logo Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ - Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig) a poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť krátke obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Naša škola sa zapojila do uvedeného programu a podala projekt: „Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie“. V rámci projektu sa 17 žiakov našej školy, v školskom roku 2014/15, zúčastní 2 týždňovej odbornej stáže v Londýne.

Primárnym cieľom projektu je posilniť európsku dimenziu, skvalitniť odborné spôsobilosti a prehĺbiť komunikačné zručnosti. Osvojiť si odbornú zdravotnícku terminológiu a systém a organizáciu práce ako predprípravu na budúce povolanie. Využiť možnosť absolvovať zahraničnú stáž v špecificky odlišnom prostredí, zdokonaliť sa v prístupe a v práci s rozličnými skupinami ľudí, možnosť porovnávať úroveň zdravotníckej starostlivosti, porovnávať zručnosti a kompetencie zdravotníckych pracovníkov, možnosť rozšíriť svoje poznatky o zdravotníckych pomôckach v praxi umiestnením žiakov na pracoviskách, získania prehľadu a možností budúceho zamestnania sa v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb a rehabilitačných zariadení.