Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Nadácia Pázmány Péter Alapítvány

Dohoda o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky bola uzavretá v bilaterálnom rámci spolupráce, ktorý stanovila základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z roku 1995. Podpísaním dohody boli uzavreté rokovania aj o spôsobe riešenia otázky vzájomnej podpory príbuzenských menšín v zmysle odporúčania č. 3 zo IV. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.

Dohoda hovorí o tom, že finančná podpora vlád oboch krajín sa bude diať prostredníctvom nadácií a bude smerovať iba do oblasti vzdelávania a kultúry. V Slovenskej republike ju bude realizovať nadácia Pázmány Péter Alapítvány, ktorej zakladateľom je Zväz maďarských pedagógov na Slovensku. Naša škola sa aktívne zapojila do programu uvedenej dohody podaním a zrealizovaním projektu v roku 2004 i 2005, v rámci ktorého sa pre potreby vzdelávania maďarských študentov zakúpilo počítačové vybavenie, zrelizoval sa trojdňový poznávací zájazd do Budapešti, zakúpili sa vstupenky na kultúrne podujatia a odborná literatúra.

Názov projektu: "Szülő és iskola" - "Rodič a škola"
žiadateľ: ZMRS pri SZŠ
vypracovali: Kollár Lívia, Trencsiková Ildikó