Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

V školskom roku 2022/2023 otvárame tieto odbory denného štúdia

Študijné odbory:

  • 5356 M zdravotnícky asistent - 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským
     
  • 5370 M masér - 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským