Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Riaditeľstvo strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola,
Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

p  r  i  j  m  e
od školského roku 2019/2020

UČITEĽA STREDNEJ ŠKOLY PRE ODBORNÉ PREDMETY v študijnom odbore zdravotnícky asistent / praktická sestra.

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore (ošetrovateľstvo; starostlivosť o chorých - pedagogika; starostlivosť o chorých - psychológia; všeobecná pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru na SZŠ, učiteľstvo odborných predmetov na SZŠ; ošetrovateľstvo a rehabilitácia)
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • minimálne 2 roky odbornej praxe
 • minimálna mzda 845,50 €

UČITEĽA STREDNEJ ŠKOLY PRE ODBORNÉ PREDMETY v študijnom odbore masér.

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore (fyzioterapia; pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru rehabilitačný pracovník, rehabilitačný asistent, diplomovaný fyzioterapeut doplnené odbornou praxou; ošetrovateľstvo - rehabilitácia)
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • minimálne 2 roky odbornej praxe
 • minimálna mzda 845,50 €

LEKÁRA na čiastočný pracovný úväzok pre študijné odbory zdravotnícky asistent /praktická sestra a masér.

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie: všeobecné lekárstvo so špecializáciou vnútorné lekárstvo alebo chirurgia
 • úväzok 2 hod. týždenne – minimálna mzda 180 €

POŽADOVANÉ DOKLADY:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o najvyššom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

PODANIE ŽIADOSTI: do 31. júla 2019 osobne alebo poštou na adresu školy.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.