Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Pedagogický zbor

Humanitné predmety

RNDr. Baraňayová Zita
PaedDr.  Bednárová Monika
PaedDr.  Čvirik Kárpáty Erika
Mgr.  Horváth Tamás
Mgr.  Christovová Martina
PaedDr.  Lukácsová Katarína
Mgr.  Pétery Andrea
PaedDr.  Sádovská Alena
Mgr.  Szabó Dávid
PhDr.  Vogelová Daniela
 

Prírodovedné predmety a telesná výchova

PaedDr.  Buranský Milan
Ing.  Eliáš Milan
PaedDr.  Fridrichová Martina
PaedDr.  Molnár Tibor
Mgr.  Šimonfy Ivan
 

Odborné predmety

Mgr.  Adamovicsová Agneša
PhDr.  Barteková Andrea
Mgr.  Bartová Helena
PhDr.  Bednáriková Miroslava , PhD.
MUDr.  Benik Štefan
PhDr.  Bugyíková Beáta , PhD.
PhDr.  Bystrická Zuzana , PhD.
Mgr.  Csákváriová Alica
PhDr.  Dobsonyová Andrea , PhD.
Mgr.  Dragúňová Martina
Mgr.  Holúbková Katarína
MUDr.  Chevoris Vasyl
PhDr.  Jandová Mária , PhD.
prof. MUDr. Karvaj Marián , PhD., MBA
RNDr.  Karvajová Darina , MPH
PhDr., Mgr. Kocsis Peter , MPH
Mgr.  Kovalčíková Zlatica
MUDr.  Kozub Peter , PhD.
Mgr.  Kutruczová Gabriela
Mgr.  Lauková Klaudia
PhDr.  Laurová Božena
Mgr.  Legardová Rita
Mgr.  Medovarský Peter
MUDr.  Mészárosová Mária
MUDr.  Miček Jaroslav
PhDr.  Molnárová Erika
Ing.  Nádašiová Milada
PhDr.  Nagyová Iveta
Mgr.  Ostatníková Vivien
doc. PhDr. Otrubová Jana , PhD.
Mgr.  Palatická Andrea
PhDr.  Pechová Katarína
MUDr.  Poláková Natália
PaedDr.  Pončáková Judita
PhDr.  Pukšová Alena
Mgr.  Rehorová Katarína
Mgr.  Révaiová Klára
Mgr.  Samuelová Zuzana
PhDr.  Sebestyénová Mária
Mgr.  Seman Elvíra
PhDr.  Skuráková Denisa
MUDr.  Sližková Barbora
Mgr.  Soboňová Judita
Mgr.  Szabó Samuel
PhDr.  Szőkeová Helena
Mgr.  Šrámková Lenka
Mgr.  Števárová Daniela
PaedDr.  Švecová Tímea
Mgr.  Timoránszká Eva
PaedDr.  Tóthová Katarína
PhDr.  Vanková Ľubica , PhD.
PhDr., Mgr. Vavro Michal , PhD.
Mgr.  Vidová Klára
PhDr.  Villárová Adriana
Mgr.  Visnyei Beda
Mgr.  Zrubcová Jana