Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Žiacka školská rada SZŠ-EK

Žiacka školská rada je osobitným orgánom školskej samosprávy SZŠ-EK v Nových Zámkoch, ktorá je začlenená do štruktúry rád.

Žiacka školská rada - iniciatívny orgán žiackej samosprávy.

Cieľom a poslaním ŽŠR je reprezentovať žiakov SZŠ-EK a zastupovať ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladať vedeniu školy svoje názory i názory žiakov a študentského života v škole, dávať podnety na zlepšenie chodu školy a školského prostredia.

Ďalším cieľom ŽŠR je podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovať a koordinovať mimoškolské akcie a prichádzať s návrhmi. Mimoškolskú časť práce tvoria najmä kultúrne a športové podujatia (imatrikulácia, kultúrny program na DOD, vianočný jarmok, školský ples, futbalový turnaj, volejbalové zápasy, rozlúčka so štvrtákmi), ktoré sú určené nielen pre žiakov, ale aj pedagógov školy.

V školskom roku 2021/2022 Žiacka školská rada pracuje v zložení: koordinátor ŽŠR, predseda ŽŠR, podpredseda ŽŠR, predsedovia jednotlivých tried a čestní hostia.

PaedDr. Monika Bednárová - koordinátor Žiackej školskej rady

Katrin Klobučníková III. MPS - predseda Žiackej školskej rady

Andrea Benkeová II. C - podpredseda Žiackej školskej rady

  1. Marko Vachulík I. PSS
  2. Nguyen Thanh Sedrik I. MPS
  3. Neita Ogrodnik I. PSM
  4. Kristína Majerčíková II. A
  5. Michaela Vanyová II. B
  6. Andrea Benkeová II. C
  7. Laura Mellenová III. PSS
  8. Katrin Klobučníková III. MPS
  9. Mária Pásztorová III. PSM

čestní hostia:

Ivona Zahoranová IV. A
Martina Rusnáková IV. B
Angelika Dikanová IV. C