Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

„Rodič a učiteľ sú z inej planéty?“

Dňa 4. decembra si túto otázku kládli žiaci prvých a druhých ročníkov, ktorí sa zúčastnili v budove Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch zaujímavého stretnutia s odborníkom v oblasti mediácie a socioterapie. Bol ním PhDr. Ladislav Maczkó, ktorý im - jemu vlastným spôsobom a prejavom - pomáhal pri hľadaní odpovedí, sprevádzal ich zložitou sieťou problémov a konfliktov vznikajúcich medzi teenagermi a ich rodičmi a učiteľmi. Jeho odborná prednáška okorenená interaktívnymi aktivitami bola zameraná na porozumenie odlišností v názoroch a postojoch prelínajúcich sa do vzťahov adolescentov k dospelým. Podujatie sa stretlo s pozitívnou spätnou väzbou, žiakom sa páčilo, odchádzali nielen obohatení poznatkami, no najmä nevšedným zážitkom.