Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

OSJLDňa 03. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Olympiády sa zúčastnilo 35 súťažiacich. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Do kategórie A boli zaradení súťažiaci z tretích ročníkov a do kategórie B súťažiaci z prvých a druhých ročníkov.

Olympiáda prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole dostali súťažiaci písomný test s 25 otázkami, na ktorý mali 30 minút. Prví desiati z každej kategórie postúpili do druhého kola , ktoré malo ústnu formu. Cieľom tohto kola bolo bez prípravy povedať krátky prejav na danú tému. Súťažiaci sa s danými zadaniami popasovali statočne a mnohí nás príjemne prekvapili.

Výsledky sú nasledovné:
Kategória A:
1. miesto: Jennifer Keszeliová (III. ZAA)
2. miesto: Edin Muftič (III. MAS)
3. miesto: Katarína Andelová (III. MAS)

Kategória B:
1. miesto: Veronika Sallaiová (II. ZAA)
2. miesto: Karin Káploczká (II. ZAB)
3. miesto: Simona Vrábelová (II. ZAA)

Prví traja z každej kategórie budú vecne odmenení a súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste z obidvoch kategórií, postupujú do krajského kola. Okrem toho získavajú všetci súťažiaci jednotku zo slovenského jazyka.

Víťazom srdečne gratulujeme, ostatným ďakujeme za účasť a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.