Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Odborno-jazyková exkurzia – Viedeň

Dňa 10. decembra 2014 sa 50 žiakov našej školy zúčastnilo odborno-jazykovej jednodňovej exkurzie vo Viedni, kde navštívili múzeum histórie medicíny Josephinum. Účastníci mali možnosť vidieť exponáty, týkajúce sa anatomických sústav ľudského tela a vypočuť si odborný výklad v anglickom jazyku.

Po skončení exkurzie sa žiaci mali možnosť prejsť po historickej časti vianočne vyzdobenej Viedne a navštíviť obľúbené vianočné trhy pred viedenskou radnicou.

Všetci účastníci odchádzali z Viedne s príjemnými dojmami a zážitkami.

Josephinum

Sekcia cudzích jazykov