Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Školské kolo olympiády z cudzích jazykov

Dňa 1. decembra 2014 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického a z nemeckého jazyka. Medzi účastníkmi boli žiaci prvého až štvrtého ročníka a prezentovali svoje vedomosti z jazykových zručností akými sú čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba a ústny jazykový prejav.

V anglickom jazyku sa víťazom stal Radoslav Mišík zo IV. ZAA triedy a v nemeckom jazyku Annamária Rajkóová z III. MAS triedy. Obaja budú našu školu reprezentovať na okresnom kole olympiád v mesiaci január 2015.

Obom víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Sekcia cudzích jazykov