Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Deň maďarskej poézie

Členovia literárno-dramatického krúžku v maďarskom jazyku a niektorí pedagógovia našej školy sa aktivizovali v čase pandémie na podnet bývalej žiačky a nadšenej členky krúžku, Réky Medza. Prvotným motívom na natočenie videa bol Deň maďarskej poézie, ktorý sa oslavuje 11. apríla na pamiatku narodenia velikána maďarskej literatúry, Attilu Józsefa. Video je ale aktuálne aj 5. mája, keď sa pred 111 rokmi, v roku 1909, narodil ďalší významný básnik, Miklós Radnóti, ktorého báseň sme si pre túto príležitosť vybrali.
 

Az érsekújvári Egészségügyi Középiskola irodalmi színpadának tagjai és néhány tanára Medza Réka, iskolánk volt diákja ösztönzésére a járvány alatt sem tétlenkedtek, videót készítettek április 11., a magyar költészet napja, József Attila születésnapja alkalmából. A videó 2020. május 5-én, Radnóti Miklós 111. születésnapján is aktuális, hiszen az ő verse hangzik el benne.

Deň maďarskej poézie
Báseň - Vers:
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
anglický preklad: https://www.5percangol.hu/egyeb_video/judi-dench-reciting-radnotis-nem-tudhatom-in-english
 
Účinkovali - Szerepeltek:
Bertová Viktória, IV. ZAB
Hegyi Krisztina, IV. MAS
Medza Réka, bývalá žiačka - volt diákunk
Némethová Dóra, IV. ZAB
PaedDr. Lukácsová Katarína, učiteľka - tanárnő
Mgr. Szabó Dávid, zástupca riaditeľky - igazgatóhelyettes
Mgr. Trencsíková Ildikó, asistentka - asszisztens
PaedDr. Katarína Lukácsová
vedúca literárno-dramatického krúžku v maďarskom jazyku