Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Medzinárodný deň sestier 2020

Florence NightingaleDňa 12. mája 2020 si pripomíname 200. výročie narodenia priekopníčky ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. Na počesť jej narodenia, každoročne oslavujeme Medzinárodný deň sestier, ktorý sa tento rok vo svete traduje už 55-krát.

Florence Nightingale bola zakladateľkou a prvou teoretičkou profesionálneho ošetrovateľstva.

Vytvorila základy moderného ošetrovateľského vzdelávania, tým, že založila prvú ošetrovateľskú školu pri nemocnici sv. Tomáša, v roku 1860, v Londýne a vydala knihu zápiskov a skúseností ,,Poznámky o ošetrovateľstve.‘‘

Vznešená dáma s lampou, ako ju pomenovali ranení vojaci, na fronte zorganizovala ošetrovateľskú službu, v ktorej sa zamerala na hygienu prostredia, dostatok čistej bielizne, vody a potravín, a tým aj dokázala znížiť úmrtnosť vojakov.

Dožila sa úctyhodného veku, 90 rokov, a zomrela po dlhej chorobe, v Londýne.

Florence sa stala sa symbolom ošetrovateľstva na celom svete a povedala, že ,,každý, kto má to šťastie a smie prinášať pomoc a dobro, mal by pochopiť, že sa mu tým dostáva veľkej milosti,‘‘ preto sa k štúdiu na zdravotníckej škole stavajme, čo najzodpovednejšie, aby sme mohli vykonávať svoje povolanie ako poslanie a záujmy chorého človeka boli pre nás vždy na prvom mieste.

PhDr. Helena Szőkeová