Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Trianon 100

TrianonNaša škola sa zapojila do spomienkových akcií v rámci osláv 100. výročia uzavretia mierovej zmluvy v Trianone, na počesť Dňa spolupatričnosti 4. júna 2020, viacerými spôsobmi.

Iskolánk többféleképpen is bekapcsolódott a Trianon 100. évfordulójáról és az összetartozás napjáról való megemlékezésbe.

Vo videu, ktoré pripravil Zväz maďarských učiteľov na Slovensku pri príležitosti tohto významného dňa, nemôže uniknúť našej pozornosti ani budova Strednej zdravotníckej školy (2:53).

Az Egészségügyi Középiskola épülete is szerepel abban a videóban, amelyet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége készített a fontos évforduló alkalmából. (2:53)

https://drive.google.com/file/d/1OOpg3fOQQemnxm_CUHK9NIkpgicHr9Ye/view

Pod záštitou Zväzu skautov maďarskej národnosti sme sa zapojili do akcie Oheň spolupatričnosti, v rámci ktorej sme zaregistrovali aj našu školu do zoznamu inštitúcií, ktoré symbolicky zapálili oheň 4. júna o 20:20.

Iskolánk is regisztrált a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Összetartozásunk Tüze elnevezésű programjába, amelynek keretén belül szimbolikusan lángot gyújtottunk június 4-én, pontosan 20 óra 20 perckor.

https://gyujtsukmeg.ma/tuzhelyek/stredna-zdravotnicka-skola-egeszsegugyi-kozepiskola-nove-zamky

Bývalí a súčasní žiaci našej školy si pripomenuli 100. výročie Trianonu prostredníctvom videa. Video poslali aj do virtuálnej časovej kapsule Rákócziho združenia, ktorá sa otvorí presne o 20 rokov, 4. júna 2040.

Iskolánk volt és jelenlegi diákjai egy videót készítettek a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából, megemlékezve a magyar történelem eme szomorú eseményéről. A videót elküldték a Rákóczi Szövetség Magyar vagyok 2020 virtuális időkapszulájába is, amely pontosan 20 év múlva, 2040 június 4-én nyílik fel újra.

Báseň/Vers: Kocsordi Nagy Béla: Fa a sziklacsúcson
Účinkujúci/Szereplők:
Berta Viktória, IV. ZAB, 2020
Bolla Edina, IV. ZAB, 2019
Hatyina Olivér, IV. ZAB, 2019
Hegyi Krisztina, IV. MAS, 2020
Kanyicska Krisztina, IV. ZAB, 2019
Matyó Jázmin, III. ZAB
Medza Réka, IV. ZAB, 2019
Németh Dóra, IV. ZAB, 2020
Simigh Brigitta, III. ZAB

https://ssnsk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/katarina_lukacsova_szsnz_sk/EaBPEhp1qAhLoyJdbeK9J6kBjgYuxsfFZrry06yRidwmpA

PaedDr. Katarína Lukácsová, PhDr. Daniela Vogelová