Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Červený kríž má nové vedenie

Mládeže SČK Dňa 23. septembra 2020 sa uskutočnili voľby do skupiny Mládeže SČK pri SZŠ-EK v Nových Zámkoch. Po tajnom hlasovaní boli zvolená nová samospráva.

Za predsedkyňu skupiny Mládeže SČK bola vymenovaná Ivona Zahoranová z III. A triedy, podpredsedkyňou skupiny Mládeže SČK sa stala Vanesa Machová z III. A triedy a členom skupiny Mládeže SČK sa stala Viktória Makovická z III. A triedy. Novému vedeniu skupiny Mládeže SČK pri SZŠ-EK srdečne blahoželáme a želáme veľa pracovných úspechov.