Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Technika umývania rúk

umývanie rúkEpidemiologická situácia na Slovensku sa v súvislosti s pandémiou COVID 19 po nástupe do škôl výrazne zhoršila, a preto sme naplánovali uskutočnenie aktivity s názvom „Technika umývania rúk“.

Aktivitu sme realizovali v dňoch 21. a 22. septembra 2020 pre žiakov 1. a 2. ročníkov. Jej cieľom bolo naučiť žiakov správnej technike umývania rúk, ktorá je najlepšou prevenciou proti šíreniu infekčných ochorení. Počas aktivity si žiaci vypočuli prednášku, potom im žiačky III. A triedy, Vanesa Machová, Viktória Makovická a Ivona Zahoranová, predviedli techniku umývania rúk. Po nej si ešte žiaci pozreli inštruktážne video Svetovej zdravotníckej organizácie, aby si jednotlivé kroky pri umývaní rúk mydlom lepšie zapamätali.

Potom si hygienu rúk mohli vyskúšať aj na vlastnej koži. Každý z dobrovoľníkov si odniesol drobnú odmenu v podobe dezinfekčného gélu alebo inej drobnosti. V závere sme si získané vedomosti žiakov overili prostredníctvom pracovných listov. Najrýchlejší riešitelia tiež neodišli bez odmeny. Veríme, že si všetci zúčastnení odniesli nové poznatky a hlavne pochopili, že umývanie rúk je najlacnejšou a najlepšou prevenciou proti šíreniu infekčných ochorení.

Na záver by som citovala Jána Mikasa, hlavného hygienika SR „Dôkladná hygiena rúk môže ochrániť vaše zdravie, myslite na to najmä v súčasnej pandémii ochorenia COVID-19“.

ozio_gallery_nano

PhDr. Mária Sebestyénová