Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Discover Europe – Objav Európu

eTwinningJe to názov projektu v rámci programu eTwinning, do ktorého sme sa zapojili v školskom roku 2020/2021 (potvrdenie o registrácii).

Cieľom projektu je predstaviť študentom nádherné a málo známe geografické a historické miesta v rôznych krajinách Európy.

Študenti začnú projekt krátkou prezentáciou o svojom rodnom meste a o jeho zaujímavostiach. Následne každý mesiac bude venovaný inej téme, napríklad historickým pamiatkam a zaujímavým miestam, lesom, horám, vodstvu, riekam a jazerám, skalám a jaskyniam.

Mladí ľudia, zapojení do tohto projektu, tak spoznajú rôzne miesta. Na konci projektu vytvoria vo svojej škole malý zelený kútik, prinesú tak do školy malú časť krás prírody a vytvoria e-knihu pod názvom ´European Tourist Guide´ – „Európsky turistický sprievodca“ s najkrajšími fotografiami z projektu.

Od práce v projekte očakávame zlepšenie jazykových kompetencií, komunikačných schopností pri písaní, gramatike a hovorení v anglickom slovníku a tiež rozvoj prezentačných schopností študentov, rozvoj zručností pre tvorbu prezentácií a videí, a práce s rôznymi aplikáciami a novými technológiami. Prínos vidíme aj v rozšírení vedomostí o prírodné zaujímavosti krajín Európy a zvýšení záujmu o ochranu prírody ako aj v nadviazaní kamarátskych vzťahov s rovesníkmi z rôznych krajín Európy.

Do projektu sa zapojilo 16 účastníckych škôl zo 6 európskych krajín.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu