Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Olympiáda zo slovenského jazyka

OSJLDňa 10. 12. 2020 sa konalo školské kolo 13. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž prebiehala dištančnou formou. V kategórii A súťažilo 7 žiakov a v kategórii B 17 žiakov.
V 1. kole dostali žiaci online vedomostný test. Do 2. kola, ktorým bola ústna prezentácia náhodne vybratej témy, postúpilo 11 súťažiacich.

Hoci bol tento ročník olympiády iný, žiaci nám predviedli naozaj pekné výkony, pri ústnom prezentovaní nám vyjadrili rôznorodé názory na mnohé témy a dovolím si tvrdiť, že sme sa všetci vzájomne obohatili o mnohé cenné poznatky.

Výsledky sú nasledovné:
kategória B:
1. miesto: Lejla Oslanecová II. PSS
2. miesto: Viktória Štefanková I. A, Michaela Vanyová I. B
3. miesto: Zoja Fichnová I. A
 
kategória A:
1. miesto: Simona Mirtová III. B
2. miesto: Anna Juríková III. A
3. miesto Viktória Makovická III. A
 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť, umiestneným srdečne gratulujeme a víťazkám držíme palce v krajskom kole.

ozio_gallery_nano
kabinet SJL