Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Podológov vzdelávame aj v čase pandémie

Od začatia dištančného vzdelávania uplynuli už dva mesiace a kríza spojená so šírením koronavírusu COVID-19 ukázala, aký veľký význam majú technológie vo vzdelávaní a ako sú nevyhnutné pri dištančnom vzdelávaní žiakov. Kríza zároveň odhalila aj pripravenosť väčšiny učiteľov na tento typ vzdelávania.

Bolo pre nás náročné v novootvorenom študijnom odbore 5349 N podológ nájsť tú správnu cestu vrámci dištančného vzdelávania, nakoľko sme škola, v ktorej je praktické vyučovanie nevyhnutnosťou a všetko je pre nás nové a neprebádané. S kolegyňami sme skúšali rôzne cesty, až sme prišli na tie správne a to sú online prednášky v aplikáciách Google Meet a ZOOM, online preverovanie vedomostí žiakov, tvorba študijných materiálov a videí v interakcii s našimi šikovnými žiakmi. Keďže naši žiaci dlhé roky pracujú v pedikérskom svete, nastavili sme si aj systém vzájomného odovzdávania vedomostí medzi učiteľmi a žiakmi.

Po uplynutí dvoch mesiacov môžem konštatovať, že sme teda všetky úskalia zvládli, aj keď nás to aktuálne stojí veľa úsilia a energie, nastavili sme si overený systém vzdelávania a nový projekt máme úspešne rozbehnutý, za čo ďakujem aj snahe mojich dvoch kolegýň - PhDr. Zuzane Bystrickej, PhD. a Mgr. Kataríne Pechovej.

PhDr. Helena Szőkeová
garant študijného odboru
pre SZŠ - EK Nové Zámky