Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

ZOOM sieťovacie stretnutie Mládežníckych organizácií NRSK

NiKRaMMoja prvá oficiálna aktivita na poste predsedníčky Žiackej školskej rady bola 1. sieťovacie stretnutie ŽŠR a Mládežníckych parlamentov NRSK. Stretnutie sa konalo 15.12. 2020 cez aplikáciu ZOOM.

Išlo vôbec o prvú snahu o oživenie Nitrianskej krajskej rady mládeže (NiKRaM). Nitra, ako krajské mesto, si uvedomovala, že ako jedinému kraju nám táto rada nefunguje, preto sa rozhodli, že s tým budú niečo robiť, a to práve touto cestou. NiKRaM zastupovala pani Ing. Lucia Richterová, PhD., predsedníčka NiKRaMu. Ako prvé nám vysvetlili, ako by vlastne chceli, aby NiKRaM fungoval. Poznamenala, že k tomu potrebujú mladých, ale svetaschopných ľudí ako sme práve my, a to vedúci mládežníckych organizácií (ako je Červený kríž alebo rôzne centrá voľného času). Účastníci v takýchto organizáciách, ale hlavne ľudia, ktorí na sebe pracujú, a chcú, aby bol svet pre mladých plný príležitostí a možností sa niečo naučiť.

Po týchto základných informáciách sme viedli veľmi plodný rozhovor o tom, aká je dnešná mládež a čo by sme pre ňu vedeli vymyslieť, aby sa zapájala do takýchto organizácií, vedela o nich a o šanci zapojiť sa.

Pred koncom stretnutia sme si zhrnuli všetky nápady, ale aj pripomienky a potom nám predsedníčka NiKRaMu popriala krásne sviatky a stretnutie sa skončilo.

Toto stretnutie bolo pre mňa veľmi inšpirujúce a pevne verím, že sa mi podarí v našej škole viaceré nápady zrealizovať.

Katrin Klobučníková
predseda Žiackej školskej rady