Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Krajské kolo XXIII. ročníka Olympiády ľudských práv

OLPDňa 11. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Našu školu reprezentovali dve žiačky – Lejla Oslanecová z II. PSS triedy a Viktória Štefanková z I. A triedy. Krajské kolo sa uskutočnilo online formou. Pozostávalo z 2 častí: z vedomostného testu a vytvorenia videa k priradenej téme. Do druhého kola však mohli postúpiť len úspešní riešitelia vedomostného testu. Veľkým úspechom bol postup obidvoch našich žiačok do druhého kola. V ňom ich čakala náročná úloha – vytvoriť 5 minútové video na tému, ktorá im bola pridelená.

Lejla mala za úlohu vytvoriť video na tému Občianske a politické práva, v ktorom sa mala zaoberať aj novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva z roku 2019 a vysvetliť svoje stanovisko k tejto novele z pohľadu súladu novely zákona s Ústavou SR a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR.

Úlohou Viktórie bolo vytvoriť video na tému Dohovor o právach dieťaťa a uviesť príklady, ako sa uplatňujú princípy Dohovoru o právach dieťaťa v našich školách a tiež vysvetliť význam prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti.

Obstáť vo veľkej konkurencii nebolo jednoduché. Nesmierne nás tešia výsledky našich súťažiacich, nakoľko od postupu do celoštátneho kola olympiády ľudských práv ich delilo iba niekoľko bodov.

Obidvom súťažiacim – Lejle Oslanecovej a Viktórii Štefankovej srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníku súťaže.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka pre ľudské práva
a pre prevenciu extrémizmu a radikalizmu