Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Čitateľská súťaž pre 1. - 4. ročník - rozvíjame čitateľskú gramotnosť žiakov v anglickom jazyku

ANJV tomto školskom roku sme v rámci PK jazykov pripravili online čitateľskú súťaž pre 1. – 4. ročník. Veríme, že našim žiakom sa táto dobrovoľná súťaž páčila a vďaka nej sa nám podarilo podporiť zručnosti našich žiakov v čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

1. ročník

1. miesto:
Štefanková Viktória I. A
Čurlej Peter I. C
Lietavová Monika I. C

2. miesto:
Fichnová Zoja I. A
Majerčíková Kristína I. A
Murcinová Viktória I. A
Oršová Sabína I. A
Rapavá Romana I. A
Vidová Karolína I. A
Ludvig Rozi I. B


2. ročník

1. miesto: Hrabovská Réka Eszter II. MPS


3. ročník:

1. miesto:
Juríková Anna III. A
Rafaelisova Nicol III. C

2. miesto: Maťová Monika III. A

3. miesto: Moravčiková Martina III. C


4. ročník:

1. miesto:
Brňáková Daniela IV. ZAA
Nagyová Nikoleta IV. ZAA
Bugyík Noémi Zsófia IV. ZAB
Szőllősiová Natália IV. ZAB

Gratulujeme umiestneným žiakom.

PK jazykov