Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Školský život nám ovplyvňuje pandémia

Vzdelávanie onlineKeď sme sa začiatkom októbra minulého roka dozvedeli, že z dôvodu zhoršenia pandémie SARS-CoV-2 (COVID - 19), budeme opäť pokračovať vo výučbe v online svete, tak sme sa tomu potešili, aj keď sme už mali nejaké skúsenosti z minulého školského roka. Skoré ranné vstávanie, ponáhľanie sa z domu na autobusovú zastávku, či vlakovú stanicu sa zmenilo na kontrolu WI-FI signálu, funkcie kamery a mikrofónu, stavu batérie smartfónu, či notebooku a skontrolovanie si prihlasovacích údajov do aplikácií, ktoré nám umožňujú byť na online hodine, v kontakte s učiteľmi a spolužiakmi, ak samozrejme nezlyhá technika. Často nás trápi odpájanie z hodiny alebo zamŕzanie obrazovky spôsobené slabým signálom, výpadky elektriny, či nefunkčnosť IT techniky. Na online hodinách vznikajú však i komické situácie, napr. ak si zabudneme vypnúť mikrofón alebo kameru, tak potom je to zábavné pre spolužiakov, ale aj pre učiteľov. Pomocou tejto formy výučby však prichádzajú pre nás nové skúsenosti, zručnosti a zároveň nás online svet učí predvídať, improvizovať a mať pripravené aj záložné riešenia.

Dištančné vzdelávanie nám s menšími prestávkami prebieha už viac ako rok, stalo sa pre nás pomaly rutinou, no aj tak nám to nenahradí ,,reálny život v prostredí školy,‘‘ najmä kontakt so spolužiakmi a učiteľmi. Jediné pozitíva online sveta sú viac času na učenie a dlhší spánok, keďže nemusíme cestovať do školy, lepšie stravovacie návyky a menej stresu. Študujeme na škole, v ktorej je veľmi dôležitá praktická výučba, čiže negatívom sú pochopiteľne chýbajúce manuálne zručnosti, ktoré si momentálne nevieme reálne zdokonaliť alebo pomocou učiteľov vylepšiť tie, ktoré sme sa už prezenčne naučili.

Veľa vecí sme sa museli naučiť chápať samostatne, no napokon dúfame, že pandémia sa čoskoro aspoň zlepší a my sa budeme môcť vrátiť späť do nášho bežného „školského života.“

Martina Mocíková, II. PSS