Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov KubínAj tento školský rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo už 67. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tento školský rok bol iný oproti tým predošlým, keďže od októbra sa žiaci učili dištančne zo svojich domovov. Už v januári sme premýšľali, ako by sa nám podarilo túto súťaž zrealizovať. Nič nebolo isté, ukončenie pandemickej situácie v nedohľadne a nikto nemal jasnú predstavu, či sa školy otvoria. Vo februári sme dostali správu, že súťaž sa konať bude a školské kolo sa má uskutočniť v priebehu apríla 2021. Tak sme v marci z našej školy vybrali dievčatá, ktoré sa do súťaže rady zapojili a dohodli sme sa na ukážkach, ktoré budú umelecky prezentovať. Na začiatku apríla nás potešila správa, že od 12. apríla sa môžeme vrátiť naspäť do školy. Čo sa týka možnosti reálne súťaž uskutočniť, nastali menšie komplikácie. Mali sme neľahkú situáciu, no nevzdali sme sa. Školské kolo sme rozdelili na 2 časti. Z organizačných a personálnych dôvodov sme 1. časť usporiadali cez Zoom a 2. časť priamo v priestoroch školy. O prvé miesta zabojovalo celkovo 7 žiačok z prvého a druhého ročníka. Súťažilo sa v 2 kategóriách: POÉZIA a PRÓZA.

Výsledky školského kola:

kategória POÉZIA:
1. miesto – Monika Oršolíková (II. PSS)
2. miesto – Zoja Fichnová (I. A), Laura Koložvári (I. C)
3. miesto – Viktória Štrasáková (I. C), Alexandra Kovácsová (II. MPS)

kategória PRÓZA:
1. miesto – Romana Rapavá (I. A)
2. miesto – Andrea Szőke (I. C)

Do okresného kola nepostupujú len víťazky oboch kategórií: POÉZIA a PRÓZA, ale aj obe dievčatá z 2. miesta, ktoré sa umiestnili v kategórii POÉZIA.

Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme!!!

HK 2021

Kabinet SJL