Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Rozlúčka so štvrtákmi

RozluckaŽivot nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní či úsmevov, spoznávania i lúčenia. Všetky tieto slová by sa dali nahradiť jediným slovom – škola.

Nie je to však iba zhluk písmen označujúcich budovu, je to samostatná kapitola neodvratne zapísaná v knihe bytia.

24. mája 2021 sme sa zišli, aby sme sa spoločne rozlúčili s našimi štvrtákmi a odprevadili ich na cestu dospelosti. Rozlúčka prebiehala v slávnostnej atmosfére, ktorú otvorili žiačky II. MPS – Katrin Klobučníková a Laura Tóthová – hymnou Slovenskej republiky a hneď po nich nám svoje recitačné nadanie predviedli: Monika Oršolíková (II. PSS) a Csenge Sárközi (I. B). Po predstavení všetkých troch končiacich ročníkov sa im prihovorili mladší žiaci, ktorí im zaželali veľa šťastia v ďalšom živote. Štvrtáci nám predniesli svoje ďakovné slová a po odovzdaní štafety, ktorú tento rok odovzdávala Hanka Juríková terajšej predsedníčke žiackej školskej rady, Katrin Klobučníkovej, nasledoval príhovor pani riaditeľky, ktorá štvrtákov pochválila za aktivity a reprezentáciu školy. Hoci momentálna situácia mnohým aktivitám nepriala, napriek tomu sa našlo spomedzi končiacich žiakov 18 najaktívnejších, ktorí boli ocenení.

Tento rok vedenie školy prvýkrát nominovalo užší výber – z každej triedy troch najaktívnejších – a z nich bol vybraný vedením školy ABSOLVENT ROKA 2020/2021. Stala sa ním žiačka IV. ZAA triedy – Hanka Juríková. Ďalšie ocenenie bolo v programe DofE, kde 10 žiakov získalo medailu a certifikát. Srdečne všetkým gratulujeme.

Počas celej rozlúčkovej slávnosti nám svoje moderátorské nadanie predviedli Ivona Zahoranová (III. A) a Evelyn Kováčiková (II. PSM). V neposlednom rade spomeniem naše výborné speváčky: Katrin Klobučníkovú a Lauru Tóthovú, ktoré nám svojimi výkonmi spríjemnili celú slávnosť.

Touto cestou by som chcela srdečne poďakovať všetkým účinkujúcim za krásne výkony a našim absolventom prajem, aby ich ďalší život bol taký šťastný, príjemný, dojímavý a pozitívne ladený ako tento deň.

Veľa šťastia!

ozio_gallery_nano

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka ŽŠR