Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Súťaž o „Najväčší narcis“

Deň narcisovDeň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok je jubilejný – 25. ročník, ktorý sa uskutočni netradične. Liga proti rakovine zorganizovala súťaž o „Najväščí narcis“, zameranú na motiváciu žiakov v dvoch rovinách: zachovanie povedomia o Dni narcisov, motivovanie k tvorivosti, kolektívnosti a súťaživosti. Súťaž prebieha v mesiaci máj a cieľom bolo vyrobiť z akéhokoľvek materiálu čo možno najväčší narcis, ktorý následne žiak odfotí, prípadne vytvorí video a následne odošle prostredníctvom emailu na uvedenú adresu (tak, aby bola jeho veľkosť zjavne merateľná – napr. priloženie metra k hotovému narcisu). Aj naša škola - SZŠ-EK v Nových Zámkoch sa rozhodla zapojiť. Konkrétne žiačka Alexandra Kovácsová – II. MPS. Narcis meral 160 cm a bol vyrobený z papiera a z plastu. Víťazné práce odprezentovali na tlačovej besede pred Dňom narcisov. Počas komunikačnej kampane všetkým tvorcom víťazného narcisu budú zaslané „narcisové“ ponožky od spoločnosti Fusakle.

Foto1

Foto2