Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Október – mesiac úcty k starším

Mesiac október je vyhlásený OSN za mesiac úcty k starším. Staroba je prirodzená etapa v živote človeka. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie ale aj samotný postoj seniora. Častým problémom seniorov sú ochorenia, pocit nepotrebnosti a osamelosti. Seniori majú aktívny pracovný život za sebou, avšak pocit, že mladší na nich nezabúdajú a vážia si ich skúsenosti a múdrosť, môžu významne prispieť k tomu, aby sa cítili lepšie a mali pocit radosti. O problémoch staroby a o tom, ako preukazovať úctu starším ľuďom, sa venovali žiaci našej školy formou besedy na hodinách etickej výchovy s PaedDr. Bednárovou.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka pre ĽP