Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Dni zaujímavých aktivít

V dňoch 5. a 19. októbra 2021 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili preventívnych aktivít organizovaných koordinátorkou pre ľudské práva a pre prevenciu extrémizmu a radikalizmu. Prednášky sa uskutočnili na tému „Nebezpečenstvá extrémizmu a radikalizmu“ pre žiakov prvého ročníka a na tému „Nediskriminácia“ pre žiakov druhého ročníka. Prednášky boli vedené školenými lektormi zo SNSĽP z Bratislavy. Študentov obidve problematiky zaujali, a preto sa aktívne podieľali na riešení konzultovaných otázok. Prednášky boli veľkým prínosom pre našich študentov.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka pre ĽP