Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Študentská kvapka krvi

NTSKampaň Slovenského Červeného kríža, Študentská kvapka krvi, sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc odštartoval 18. 10. 2021 Študentskú kvapku krvi. Tento rok sa Slovenský Červený kríž inšpiroval slovami piesne od Zuzany Smatanovej: „Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom.“

Ako je zvykom, kampaň v Nových Zámkoch vždy odštartuje naša škola, konkrétne, naši bezpríspevkoví darcovia krvi. Sme radi, že aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa darcovstva zúčastnili.

IV. B
Barbora Hrobárová

III. MPS
Réka Ester Hrabovská

IV. A
Lukáš Weiss
Romana Hanakovičová
Dominik Illés
Kadir Sakiri

Patrí im veľké ĎAKUJEM.

ozio_gallery_nano

PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.
Mgr. Andrea Palatická