Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Experimentálne štúdium podológie postupne napreduje

Školský rok 2021/2022 sme odštartovali ďalším úspechom v experimentálnom štúdiu, podarilo sa nám uskutočniť otvorenie ďalšej triedy prvákov - podológov, ktorí prešli riadnym prijímacím konaním a v septembri zasadli do lavíc našej školy.

Čas plynie ako voda a experimentálny študijný odbor - 5349 N podológ tu máme už rok, preto vieme, akú kvalitu výučby poskytneme našim prvákom. Aj vďaka frekventantom v druhom ročníku sme zvládli odviesť skvelú prácu v minulom školskom roku. Druháci sú už pevne nastavení na praktické cvičenia, majú chuť sa vzdelávať a učiť sa nové postupy v práci, štúdium im ide ako ,,po masle‘‘ a pomaly sa pripravujú na náročnú maturitnú skúšku, ktorá ich čaká už v tomto školskom roku.

Želám, aj v mene vedenia školy, našim novým prvákom - podológom a samozrejme aj žiakom druhého ročníka úspešný začiatok školského roka 2021/2022 a veľa šťastia a úspechov v štúdiu.

ozio_gallery_nano

Zdroj fotografií: vyučovanie II. POD

PhDr. Helena Szőkeová
garant študijného odboru
pre SZŠ-EK Nové Zámky