Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Valentínska kvapka krvi

Každý rok pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený kríž prináša kampaň zameranú na darcov krvi a tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Aj v čase, keď spoločnosť zamestnáva pandémia a obavy s ňou spojené, je dôležité, aby sme zostali empatickí voči ostatným a pomáhali si navzájom. Skrátka – Poďme na to od srdca. Kampaň Valentínskej kvapky krvi začína 14. februára a potrvá do 11. marca 2022.

Ako je zvykom, kampaň v Nových Zámkoch vždy odštartuje naša škola, konkrétne, naši bezpríspevkoví darcovia krvi. Sme radi, že aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa darcovstva zúčastnili.

IV. B
Barbora Hrobárová, Simona Adamcová, Simona Mirtová

IV. A
Romana Hanakovičová, Ivona Zahoranová, Viktória Makovická, Natália Juhászová, Diana Babinová, Stephanie Kissová, Michaela Nakamitsuová, Jennifer Brandová

III. PSS
Viktor Vadovič, Monika Oršolíková

Patrí im veľké ĎAKUJEM.

PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.
Mgr. Andrea Palatická