Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

English Essay Competition

English Essay CompetitionAj tento rok LEAF ACADEMY v Bratislave vyhlásila súťaž English Essay Competition a bola zameraná na napísanie najzaujímavejšej eseje v anglickom jazyku. Sofia Györeová a Erik Dobsony z III. MPS triedy si vybrali z kategórie B tému: Is dating a thing of the past? (Je randenie vecou minulosti?) Rozsah práce bol od 600 do 1000 slov a príspevky sa posielali na emailovú adresu LEAF ACADEMY do 16. decembra 2021. Súťaž vyhodnotili koncom januára 2022 a hoci sa našim žiakom nepodarilo umiestniť sa v tejto kreatívnej celoslovenskej súťaži, aj tak sme na nich veľmi hrdí.

Ďakujeme, že ste napísali nevšedné práce a reprezentovali našu školu.

Práce žiakov k nahliadnutiu: Sofia Györeová (pdf), Erik Dobsony (pdf)

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
vedúca PK jazykov