Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Súťaž o najlepšie logo trička Európskeho dňa jazykov

TričkoRada Európy pri príležitosti Európskeho dňa jazykov vyhlásila súťaž, do ktorej sa zapojila naša tvorivá žiačka Viktória Černáková z II. A triedy. Jej úlohou bolo navrhnúť logo trička pre Európsky deň jazykov. Výherca získal desať tričiek so svojím návrhom. Výsledky súťaže boli vyhlásené po ukončení súťaže, ktorá mala uzávierku posielania príspevkov dňa 31. 12. 2021. Viktórii ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a reprezentovanie školy.

Tu si môžete pozrieť jej návrhy na logo trička.

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
vedúca PK jazykov