Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti!

Po období prázdnin opäť nastal čas nástupu do školských lavíc. Dúfam, že ste prázdninové obdobie naplno využili na oddych a načerpanie nových síl a elánu, ktorý dokážete pretaviť do úspechov nielen v škole na vyučovaní, ale aj mimo neho a že svojimi výsledkami v súťažiach budete naďalej zveľaďovať dobré meno našej školy.

Želám vám i nám všetkým úspešný a príjemný školský rok 2013/2014.