Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Voľby predsedu a podpredsedu Žiackej školskej rady pri SZŠ–EK Nové Zámky

Dňa 17. 09. 2013 sa uskutočnili voľby nového predsedu a podpredsedu ŽŠR. Na základe výsledkov hlasovania bude ŽŠR v školskom roku 2013/2014 pracovať v nasledovnom zložení:

 1. Michaela Fülöpová (II. MAS) – predseda
 2. Laura Racsková (III. MAS) – podpredseda
 3. Milica Hurajová (I. ZAA)
 4. Zlatica Csicsóová (I. ZAB)
 5. Linda Kissová (I. MAS)
 6. Bianka Šťastná (II. ZAA)
 7. Beáta Nagyová (II. ZAB)
 8. Peter Kovács (III. ZAA)
 9. Bianka Szívová (III. ZAB)
Čestní členovia:
 1. Gabriela Mészárosová (IV. ZAS)
 2. Bianka Kontermanová (IV. ZAM)
 3. Dávid Zahradník (IV. MAS)
 
Novozvolenému predsedovi a podpredsedovi srdečne blahoželáme! Starým i novým členom ŽŠR prajeme veľa úspechov, dobrých nápadov a správnych rozhodnutí vo svojej práci!
 
Tešíme sa na všetky podnety a dobré nápady na školské i mimoškolské aktivity, ktoré je možné tlmočiť cez svojich zástupcov triedy v ŽŠR!
 
Ing. Mariana Ferusová, koordinátorka ŽŠR