Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


XXIII. Jarný ekofestival

XXIII. Jarný ekofestivalŽiaci našej školy sa už tradične zúčastnili XXIII. Jarného ekofestivalu, ktorý sa konal 15. 04. 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku v Nových Zámkoch. Téma „Cesty k trvalo udržateľnej budúcnosti“, žiakov zaujala. Hlavné slovo mala Ing. arch. Zuzana Kierulfová z občianskeho združenia ArTUR, ktorá prednášala o ekologických trendoch v trvalo udržateľnej architektúre, poukázala na stavanie domov z prírodných materiálov, priateľských k prírode, energeticky pasívnych a úsporných. Vyzdvihla celonárodnú kampaň za nebúranie tradičných domov, ale za ich obnovu so zvýšenou energetickou efektívnosťou. Nakoniec nám ukázala, ako svojpomocne postavili v Hrubom Šúre slamenú kupolu – ateliér a využili pri tom prírodné alebo recyklované materiály. Po tejto zaujímavej prednáške bol našim študentom premietnutý dokumentárny film „Zemeloď pláva“, v ktorom Michael Reynolds z USA zrealizoval výstavbu zemelode v Českej republike. Týmto upozornil, že domy sa dajú stavať aj za relatívne krátke časové obdobie, sú finančne dostupné pre každého a je možné ich vybudovať z recyklovaného odpadu, čím chránime naše životné prostredie. Verím, že táto tematika bola pre našich žiakov podnetná a že raz v budúcnosti sa aj oni budú správať k našej planéte šetrne a zodpovedne.