Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Klub náhradných rodín Nové Zámky

Aj v druhom polroku intenzívne pokračuje naša krúžková činnosť v klube náhradných rodín. Naše posledné stretnutie sa uskutočnilo v apríli. Ako vždy konalo sa posledný piatok v mesiaci.

Pre nás sa to pomaly stalo tradíciou. Máme radi rodinnú atmosféru, ktorá v klube panuje. A sme veľmi radi, že deti môžeme niečo naučiť a venovať sa im. S deťmi sa hráme rôzne hry, učíme ich sebadisciplíne, viere v seba samých, snažíme sa byť pre nich vzorom. So všetkými deťmi máme vytvorený úžasný priateľský vzťah, ktorý je nezameniteľný aj napriek tomu, čo tie deti majú za sebou a sú skrátka skvelé.

Za túto jedinečnú skúsenosť patrí naša vďaka Mgr. Márii Sebestyénovej, ktorá sa s nami aktívne podieľa na krúžkových aktivitách a vedie nás k vhodnému zaobchádzaniu s deťmi.

Gabriela Meszárošová, IV. ZAS