Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Skupina Mládeže Slovenského červeného kríža pri Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch

MSCKIba málo ľudí vie, ako vlastne vznikol spolok Červeného kríža, čo to vlastne je a prečo existuje. Toto duchaplné poslanie sa začalo realizovať v roku 1859, keď švajčiarsky kupec Henry Dunant prechádzal talianskym Solferinom, v ktorom pri jeho príchode vládli vojenské nepokoje. Ako pri každej bitke, aj tu bolo strašne veľa ranených vojakov. Pri pohľade na toľkých ranených ľudí sa Dunant rozhodol združiť prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom. Avšak Dunant týmto svojím skutkom ešte netušil, že kladie základ najväčšej humanitárnej organizácie sveta.

A ako to funguje v súčasnosti? Za tie roky, čo bol položený prvý kamienok tejto organizácie, sa spolok Červeného kríža dostal do všetkých kútov sveta, či už v podobe červeného kríža alebo červeného polmesiaca. Pôsobí v 189 krajinách našej zemegule. Toto bolo možné docieliť iba tvrdou prácou dobrovoľníkov, ktorý obetovali svoj voľný čas, počas ktorého ľuďom rozdávali nádej, silu a hlavne to najdôležitejšie - čistú ľudskú lásku.

A ako to vyzerá na našej škole? Stredná zdravotnícka škola disponuje skupinou Mládeže Slovenského Červeného kríža od roku 2010. I keď v tejto humanitárnej organizácii pôsobíme iba zopár rokov, od jej založenia neustále aktívne pracujeme na zveľaďovaní našej skupiny.

Zapojili sme sa do projektov ako sú HIV/AIDS - prevencia, Prvá pomoc a Evička nám ochorela (prvá pomoc pre škôlkarov).

Navštevujeme najmä základné školy v okolitých dedinách a mestách novozámockého okresu. V budúcnosti plánujeme začať s tvorbou vlastných projektov.

Prečo toto všetko robíme? Cítime nutnosť odovzdávať ďalej naše získané informácie pre verejnosť s cieľom ukázať a naučiť ľudí, reagovať v kritických situáciách, počas ktorých môžu zachraňovať ľudské životy. Dôležitá je aj prevencia, v rámci ktorej vysvetľujeme, ako sa dá vyhnúť prípadným rizikám.

Táto činnosť je niekedy časovo náročná, veď aj my máme svoje školské povinnosti, ale ak je treba pomôcť, sme schopní a ochotní obetovať svoj voľný čas tomu, čo je pre nás veľmi dôležité a baví nás to, napĺňa pocitom, že pomáhame – aktívnym pôsobením v skupine Mládež Slovenského Červeného kríža pri Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch.

Mikuláš Lakatoš, I. ZAB
koordinátor MSČK pre HIV/AIDS - prevenciu