Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky


Mladý tvorca 2014

Mlady tvorcaMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky zorganizovalo v areáli Výstaviska Agrokomplexu – Výstavisko Nitra v dňoch 29. 04. – 30. 04. 2014 už 22. ročník celoslovenskej predajnej výstavy výrobkov žiakov "Mladý tvorca 2014“.

Cieľom bolo informovať širokú verejnosť, ale najmä žiakov základných škôl a ich rodičov o ponuke študijných a učebných odborov na jednotlivých typoch stredných škôl. Vystavované výrobky v jednotlivých stánkoch, ale aj výrobky určené na predaj, preukazovali zručnosti a pripravenosť mladej generácie pre trh práce. Počas dvoch dní konania výstavy sa mládež predstavila aj z inej stránky. Verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s výsledkami mimoškolskej činnosti stredných, základných umeleckých a špeciálnych škôl.

Naša škola sa zapojila do podujatia počas celého trvania. Po druhýkrát sme sa však o stánok delili s partnerskou zdravotníckou školou z Havlíčkůvho Brodu, v zastúpení riaditeľky školy, učiteľa a dvoch žiačok v odbore zdravotnícky asistent. Z našej školy sa podujatia zúčastnili žiaci študijných odborov zdravotnícky asistent a masér, ako aj vyučujúce odborných predmetov. V rámci prezentácie sa poskytovali informácie o možnostiach štúdia na SZŠ - EK v Nových Zámkoch, rozdávali sa propagačné materiály, poskytovalo sa poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, pre verejnosť sa poskytovala klasická masáž (šije a hornej končatiny), meranie tuku v tele, meranie BMI indexu, meranie krvného tlaku, meranie cukru v krvi, ako aj meranie cholesterolu v krvi.

Naši žiaci - Petra Décsiová a Denisa Čičóová - sa nedali zahanbiť a zúčastnili sa v rámci sprievodného programu spevom a hip-hop tancom, čím dôstojne reprezentovali našu školu.

Všetkým zúčastneným študentom a vyučujúcim patrí vďaka za prezentáciu našej školy.

FOTO

Mgr. Zuzana Bystrická